PRIVACYSTATEMENT

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Zeuven kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Zeuven, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zeuven verstrekt. 

Zeuven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw bedrijfsnaam

– Uw KVK-nummer

– Uw leeftijd

– Uw adresgegevens


– Uw telefoonnummer


– Uw e-mailadres 

– Uw IP-adres 

WAAROM ZEUVEN GEGEVENS NODIG HEEFT 

Zeuven verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Zeuven uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening. Hieronder valt o.a. het opzetten van bedrijven.

HOE LANG ZEUVEN GEGEVENS BEWAART 

Zeuven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Zeuven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De enigen die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens zijn medewerkers van Zeuven.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Zeuven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zeuven gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeuven.eu

Zeuven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, aan uw verzoek voldoen. 

BEVEILIGEN

Zeuven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zeuven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Zeuven verzamelde persoonsgegevens; neem dan contact op met Zeuven via info@zeuven.eiu

Zeuven.eu is een website van Zeuven. 

Zeuven is als volgt te bereiken: 


Vestigingsplaats: Haaksbergen


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 81000464

Bedrijfsnamen: Zeuven, Zeuven Business Service, EijsCo

Telefoon: +31 636010094.


E-mailadres: info@zeuven.eu

Reload & Click to translate